Adatvédelem

 

Adatvédelem

 

A Felhasználók által közzétett tartalom

1. A Honlap Felhasználó által szerkeszthető felületet tartalmazó bármely Szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (Fórum) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklám tartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni.

2. A Szolgáltató Moderátorok (figyelő, a levelező listát, Fórumot vagy szakértői rovatot ellenőrző személy) útján felügyeli a wescher.hu honlapon megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. Utólag bejegyzéseket azonban át nem szerkeszthet. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor. A Moderátor tevékenységét szúrópróbaszerűen végzi, véletlenszerűen olvas bele a hozzászólásokba valamint a Felhasználók részéről beérkezett észrevételeket/ problémákat figyeli, állítja helyre.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.

Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást vagy tartalmat talál a Honlapon, úgy haladéktalanul jelezze azt Moderátoraink felé a info@wescher.hu e-mail címre. A Szolgáltató megalapozott panasz esetén intézkedik a kifogásolt tartalom eltávolításáról, megalapozatlan vagy visszaélésszerű panaszok teljesítését pedig megtagadhatja.

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

Személyes adatok védelme

A felhasználók elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a felhasználó írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Szerzői jogi védelem

1. A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. Mindenféle webes tartalomra való felhasználás esetén a Szolgáltató megnevezésére mutató (wescher.hu) aktív link elhelyezése szükséges.

2. A Felhasználók az általuk a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak (szakértői hozzászólások, Fórum hozzászólások) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

Az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie-k

A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek.
A legtöbb böngészőben Ön beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a cookie-k beállításainak módosításához.

Hirdetések és linkek

1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell.
2. A Szolgáltató védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.
3. A Fórum (és a szakértői kérdezz-felelek) nyitott szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el.
4. A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.